icon language english

Our

Blog

Past events, tips and tricks to study, student life and much more in one place.

 

Blog Events Invitations Student life Tips and tricks All
The Student Union of the University of South Bohemia Psychočas STUDENTS RUNNING CLUB JAMFIRE ESN USB Budweis Discussion window Budějovický Majáles Seznamovák JU Klub absolventů Jihočeské univerzity Univerzitní křesťanské hnutí (UKH) Budweis Bigfoots – Quadball team Studentský spolek historie FF JU University of South Bohemia All

JAMFIRE

We celebrated our first year on the scene to close out the semester. Guys, IT WAS WORTH IT!

Full article

JAMFIRE

Oslavili jsme náš první rok na scéně a rozloučili se tak s tímto semestrem. Lidi, FAKT TO STÁLO ZA TO!

Full article

JAMFIRE

On 15.4. our club was part of the art festival and we thank the Student Union of JU for the invitation!

Full article

JAMFIRE

15.4. byl náš spolek součástí festivalu umění a my tak děkujeme Studentské unii JU za pozvání!

Full article

JAMFIRE

JAMFIRE, which has so far surpassed all past events in collaboration with REDBULL\'s event \"Can You Make It?\" There were great prizes to be won, the atmosphere was charged, the good mood was warming our hearts and there was LOTS of music! JAMFIRE - an event that is run by you!

Full article

JAMFIRE

JAMFIRE, který zatím předčil všechny minulé akce, tentokrát ve spolupráci s eventem REDBULLU - \"Can You Make It?\" Soutěžilo se o skvělé ceny, atmosféra byla nabitá, dobrá nálada nás hřála u srdíčka a muziky bylo PLNO! JAMFIRE - akce, která se řídí podle Vás!

Full article

JAMFIRE

Kampa 11.12., it was a perfect day for another student event directed by the guys from \\\"fiery marmalade\\\" - JAMFIRE!❤️‍🔥

Full article

JAMFIRE

The campus of the University of South Bohemia was busy. The Kampa Student Club was pulsating with a great atmosphere. Music could be heard from all over the world and people were singing and toasting each other. What was going on? This was the START of a new cultural event! JAMFIRE - an event that is run by you.

Full article

JAMFIRE

V kampusu Jihočeské univerzity bylo rušno. Studentský klub Kampa pulzoval skvělou atmosférou. Hudba byla slyšet ze všech světových stran a lidé si zpívali a připíjeli na zdraví. Co se to dělo? To byl STARTÉR nové kulturní akce! JAMFIRE - akce, která se řídí podle Vás.

Full article