icon language english

Budějovický Majáles

Budějovický Majáles je nezisková organizace, která každoročně realizuje stejnojmenný multižánrový festival.
Již dvacet let přinášíme do města nabitý pětidenní festival jdoucí s dobou. Program festivalu je velmi rozmanitý. Představuje divadla, promítání, přednášky, workshopy, koncerty, pouliční umění, výstavy, módní přehlídky, performance a mnoho dalšího. Dáváme prostor k prezentaci zástupcům uměleckých vysokých škol či lokálním kulturním aktérům.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Budějovický Majáles se od ostatních komerčních majálesů liší ojedinělým programem. Organizátoři festivalu si nezvou „velká jména” a kulturní mainstream, ale naopak dávají prostor začínajícím umělcům a tvůrcům. Díky tomu městu přináší novou a neobjevenou kulturu, která je samotné zajímá a baví.

Jak se dělá Budějovický Majáles

Tým BM čítá více jak 70 organizátorů o věkovém průměru 17 let, kteří svůj celoroční volný čas s velkou pílí a bez nároků na honorář vkládají do příprav festivalu a aktivit spolku Budějovický Majáles. Dalších více než 120 dobrovolníků vypomáhá při samotné realizaci festivalu. Tým je rozdělen do jednotlivých sekcí, které se pravidelně scházejí nejméně jednou měsíčně a jednou za dva měsíce se schází tým celý. Organizátoři se aktivně účastní workshopů a edukativních přednášek se záměrem bezproblémového zvládnutí festivalu. Základním pilířem udržitelnosti projektu jsou noví aktivní středoškolští studenti, kteří se každoročně připojují k realizačnímu týmu. Budějovický Majáles funguje na základě pravidelného obměňování členů, aby neustále převládala středoškolská většina. Každoročně se tak k přípravnému týmu připojí noví jedinci. Starší členové, kteří následně organizační tým opouští, postupně předávají zkušenosti v organizaci kulturních akcí svým nástupcům. Organizace si tak zachovává po celou dobu své existence svěží studentský charakter, který přináší stále nové kreativní nápady. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že z realizačního týmu odcházejí lidé, kteří se po působení ve spolku dlouhodobě věnují kultuře a jsou i nadále pro kulturní sféru velkým přínosem. Celá filozofie projektu má tedy přesah do roviny vzdělávání a seberealizace mladých organizátorů, kteří získávají cenné zkušenosti, jež je posouvají ve svém osobnostním i profesním životě. Vytváříme prostor, který podněcuje kreativitu, zapojuje mladé jedince do veřejného dění, uceluje odpovědnost a dodává ojedinělou praxi.

Naše aktivity

Naším cílem je přivést návštěvníky všech věkových kategorií ke vztahu s kulturou, která není zaobalena tíhou mainstreamového pojetí festivalů. My naopak vyhledáváme netradiční městské scény, využíváme jejich potenciál a seznamujeme je po dobu 5 dnů s návštěvníky festivalu. Účelem je tedy proměna a zkvalitnění veřejného života ve města a smýšlení jeho obyvatel nad těmito otázkami v pětidenním i v dlouhodobém měřítku. Nejsme však pouze festival. Naší snahou je skrze celoroční činnost propojit obyvatele Českých Budějovic i studenty napříč republikou, které do města každoročně přivádíme s výraznými kulturními i středoškolskými komunitami, veřejnými institucemi, lokálními partnery či jinými neziskovými organizacemi. Oživujeme veřejný prostor, v naší režii za poslední roky prošly proměnou podchody u nádraží (2020), které jsme s povolením města za pomoci umělců vymalovali, podíleli jsme se na rekonstrukci Žižkovských kasáren (2019), ve Starých Hodějovicích v našem majáLESe roste více než 500 mladých buků (2021) a stojíme za grafickým přerodem MHD autobusu poskytnutého Dopravním podnikem (2022). Od roku 2012 pořádáme ve spolupráci s Červeným křížem projekt Krvebraní, které je zaměřené na přilákání nových dárců krve. Každoročně také připravujeme vánoční charitativní akce.